Početna / Ustanove za izvršenje krivičnih sankcija / Kazneno-popravni zavodi / Otvorenog tipa / Kazneno-popravni zavod u Somboru
Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Kazneno-popravni zavod u Somboru

FOTOGALERIJA
Kontakt:
Staparski put br. 1 25000 Sombor Tel: 025 22 835
Brojno stanje lica lisenih slobode: 125


Sombor, Staparski put br. 1. Sedište ustanove se nalazi u centru grada pored zgrade "Županije."

Zgrada uprave i Odeljenje za izvršenje mere pritvora Kazneno-popravni zavod u Somboru je zavod otvorenog tipa. U posebnom odeljenju Zavoda, koje je zatvorenog tipa, izvršava se mera pritvora prema licima oba pola sa podmčija Okružnog suda u Somboru.

Prema pisanim dokumentima zatvor u Somboru postoji od kraja Devetnaestog veka. Zgrada pritvora u okviru koje se sada nalazi i uprava Kazneno-popravnog zavoda podignuta je kao županijska kapela 1882. godine i rađena je u baroknom stilu sa tornjem u centralnoj osi. Od 1945. do 1966. godine funkcioniše u sastavu Sekretarijata unutrašnjih poslova. Od 1966. do 1978. godine ustanova funkcioniše u okviru Opštinskog suda u Somboru.

Od 1978. godine nastavlja sa radom kao samostalna ustanova za izvršenje kazne zatvora za osuđena lica sa teritorije opština Sombor, Apatin, Kula i Odžaci. Od "Zatvora u Somboru" 1990. godine, preko "Okružnog zatvora u Somboru," Uredbom Vlade Republike Srbije 1998. godine o osnivanju zavoda za izvršenje zavodskih sankcija ustanova prerasta u Kazneno-popravni zavod u Somboru i postaje jedan od pet kazneno-popravnih zavoda otvorenog tipa.

Maksimalan broj lica lišenih slobode koja se mogu smestiti u Zavodu je 200 lica lišenih slobode i to: 50 lica u otvorenom odeljenju i 150 lica u odeljenju za izvršenje mere pritvora. Prosečno brojno stanje je 55 osuđenih, 30 pritvorenih i 4 lica kažnjena u prekršajnom postupku.

Zgrada otvorenog odeljenja je nov objekat koji se nalazi oko četiri kilometara od centra grada, i u funkciji je od 1999. godine. Rađena je namenski za smeštaj primarno osuđenih lica i koncipirana je prema svim savremenim penološkim kriterijumima.

U okviru ustanove postoji registrovana proizvodno-uslužna privredna jedinica "Elan" čija je osnovna delatnost drvnoprerađivačka proizvodnja (proizvodnja ambalaže od drvetapalete, građevinska stolarija i elementi, slikarska oprema-štafelaji i blind ramovi). Privredna jedinica "Elan" se bavi i povrtarskom i stočarskom proizvodnjom, proizvodnjom hrane za potrebe lica lišenih slobode, kao i uslužnom delatnošću i zanatskim radovima u građevinarstvu.