Početna / Ustanove za izvršenje krivičnih sankcija / Kazneno-popravni zavodi / Otvorenog tipa / Kazneno-popravni zavod u Ćupriji
Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Kazneno popravni zavod u Ćupriji

FOTOGALERIJA
Kontakt:
Danila Dimitrijevića 7a 35230 Ćuprija Tel: 035 470 369
Brojno stanje lica lisenih slobode: 268


Kazneno-popravni zavod u Ćupriji se nalazi u sredini gornjeg Pomoravlja koje počinje od Stalaća, a završava se u blizini Smedereva, odnosno na putu Beograd-Niš, na udaljenosti oko 150km od Beograda. Kazneno-popravni zavod nalazi se na desnoj obali Velike Morave, na putu Ćuprija-Jagodina, pored mosta koji razdvaja dva grada.

Prema istorijskim saznanjima zatvor u Ćupriji osnovan je u vreme vladavine Miloša Obrenovića, kada su osuđena lica upućivana na rad na poljoprivrednom dobru Dobričevo. Objekat kapaciteta za smeštaj oko 80 lica, sagrađen je sredinom Devetnaestog veka, tačnije 1852. godine u vreme Miloša Obrenovića. Iz Pravila o domaćem redu apsanskog zavedenja u Požarevcu saznajemo da je kazneni zavod iz Ćuprije premešten u Požarevac 1865. godine, ali nema podataka kako je ovaj zavod izgledao.

Objekat za smeštaj osuđenih lica, dograđen je posle Drugog svetskog rata, a upravna zgrada sa prostorijama za dnevni boravak osuđenih lica izgrađena je 1980. godine. Smatra se da je lokacija tzv. "starog zatvora" sa izvesnom dogradnjom bila na istom mestu gde se sada nalazi zatvoreno odeljenje Zavoda. Kao takav, zatvor je funkcionisao do Drugog svetskog rata. Nakon Drugog svetskog rata, od 1944. godine, zatvor je jedno vreme obavljao svoju fiinkciju u okviru tadašnjeg SUP-a, a kasnije nastavio sa radom u okviru Opštinskog suda u Ćupriji. Počev od 1974. godine, zatvor se izdvojio iz sastava suda i otpočinje rad kao samostalna ustanova za izvršenje krivičnih sankcija. U tom periodu zatvor nosi naziv "Međuopštinski zatvor - Ćuprija." Uredbom o osnivanju zavoda za izvršenje zavodskih sankcija u Republici Srbiji 1998. godine, osnovan je zavod otvorenog tipa kao Kazneno-popravni zavod u Ćupriji.

Kazneno-popravni zavod u Ćupriji ima više organizacionih i građevinskih celina, a za smeštaj osuđenih lica poseduje dve lokacije. Na lokaciji tzv. "stari deo" Zavoda smeštajni kapaciteti za osuđena lica iznose 70 mesta, a za pritvorena lica 90 mesta. Na lokaciji "Ada" nalazi se novi objekat za smeštaj 180 osuđenih lica ukupne korisne površine 1.500m2. Ovaj objekat je otvorenog tipa i prema njemu je cela ustanova kategorisana kao kazneno-popravni zavod otvorenog tipa. Objekat je izgrađen u savremenom stilu sa velikim staklenim površinama na prozorima bez rešetaka, prostorijama punim svetla i svežeg vazduha i dobrom komunikacionom infrastrukturom i neophodnom opremom za predviđene sadržaje programa postupanja. Objekat je završen 1998. godine i stavljen u funkciju 2001. godine. Prosečno brojno stanje je 200 osuđenih i 40 pritvorenih lica.

U Kazneno-popravnom zavodu organizuje se obuka i rad osuđenih lica u odeljenju drvnoprerađivačkih poslova, zanatskih poslova i u odeljenju poljoprivrede. U odeljenju za preradu drveta organizovana je proizvodnja paleta, rezane građe i uslužno rezanje. Zanatski poslovi obuhvataju proizvodnju metalne galanterije. Poljoprivredna proizvodnja organizovana je na površini od 25 hektara. Od ratarskih kultura zastupljene su pšenica, kukuruz, detelina, celokupan asortiman povrća. U stočarstvu - tov svinja, tov brojlera, proizvodnja konzumnih jaja, proizvodnja mleka i mlečnih proizvoda, proizvodnja humusa i dr.