Početna / Organizacija / Odeljenja / Odeljenje za zaštitu i ostvarivanje prava lica lišenih slobode
Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Odeljenje za zaštitu i ostvarivanje prava

Obavlja poslove vezane za pomilovanje, amnestiju, premeštaj i naknadno raspoređivanje lica lišenih slobode, promenu rasporednog akta, prekida izdržavanja kazne zatvora i rad osuđenih van zavoda. Obrađuje predmete vezane za predstavke i pritužbe lica lišenih slobode, obavlja poslove vezane za rešavanje po žalbama osuđenih na rešenja direktora Uprave i na odluke upravnika. Obavlja poslove i priprema akta vezana za naknadno raspoređivanje osuđenih, priprema rešenja za prevremeni otpust osuđenih i obavlja sve poslove kojima se licima lišenim slobode omogućava upravno-pravna zaštita. Evidentira podatake o upotrebi sredstava prinude, samopovređivanju, disciplinskim kaznama i smrti lica lišenih slobode iz svih zavoda.