Početna / Organizacija
Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Odeljenje za tretman i alternativne sankcije

U neposrednom i stalnom kontaktu sa licima lišenim slobode programira, učestvuje u implementaciji programa i prati rad zavoda za izvršenje zavodskih sankcija u oblasti prevaspitavanja, radnog angažovanja, zdravstvene zaštite lica lišenih slobode i  maloletnika. Organizuje i izvršava kaznu rada u javnom interesu i sprovodi uslovnu osudu sa zaštitnim nadzorom. Primenjuje najnovija naučna dostignuća i metode rada u sistemu izvršenja zavodskih sankcija, vrši programiranje edukacije kadrova, učestvuje u izvođenju obuke i prati profesionalni razvoj i realizaciju obuke zaposlenih u oblasti prevaspitavanja, radnog angažovanja i zdravstvene zaštite. Obezbeđuje pravilnu komunikaciju i razmenu pozitivnih iskustava između zavoda i sedišta uprave, sarađuje sa drugim ministarstvima, institucijama i predstavnicima nevladinih i međunarodnih organizacija, koji imaju uticaj na sistem izvršenja zavodskih sankcija. Prati i sastavlja statističke i druge izveštaje u oblasti prevaspitavanja, radnog angažovanja i zdravstvene zaštite u cilju uspešnijeg planiranja aktivnosti i realizacije tih planova.