Početna / Organizacija / Odeljenja / Odeljenje za pravne i opšte poslove
Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Odeljenje za pravne i opšte poslove

Obavlja pravne, administrativne, evidencijske i druge poslove kojima se uspostavlja koordinacija sa zavodima, priprema akta o radno-pravnim, kadrovskim i stambenim potrebama zaposlenih, obavlja poslove koji se odnose na stambenu i imovinsko-pravnu problematiku u zavodima. Obavlja poslove koji se odnose na praćenje, pripremu i unapređenje propisa koji se odnose na izvršenje krivičnih sankcija, obavlja poslove koji se odnose na međusobnu usklađenost ovih pripisa kao i propisa evropskog zakonodavstva koji se odnose na oblast izvršenja krivičnih sankcija. Vrši analizu usklađenosti pripisa iz delokruga Uprave sa standardima evropskog zakonodavstva, učestvuje u izradi pripisa u oblasti izvršenja krivičnih sankcija.