Početna / Organizacija / Odeljenja / Odeljenje za operativne poslove
Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Odeljenje za operativne poslove

Obavlja stalan i neposredan kontakt sa licima lišenim slobode bez prisustva zaposlenih u zavodima, vrši redovne i vanredne obilaske zavoda i neposredno radi na otklanjanju svih problema koji nastanu u zavodima. Prati i koordinira rad zavoda u ostvarivanju prava i obaveza lica lišenih slobode, prati rad i organizaciju službe za obezbeđenje u zavodima, izrađuje jedinstven program rada službe na nivou Uprave. Unapređuje tehniku bezbednosti zavoda, obavlja poslove stručnog osposobljavanja i napredovanja zaposlenih na poslovima obezbeđenja, prati propise koji se odnose na Službu za obezbeđenje. Analizira ekcesne situacije u zavodima i preduzima mere za njihovo otklanjanje, izrađuje mesečne i godišnje statističke izveštaje i stara se o sprovođenju specijalnog zavodskog režima. Učestvuje u izradi i unapređenju podzakonskih propisa vezanih za sistem obezbeđenja i održava kontakt sa drugim subjektima koji utiču na sistem bezbednosti. U skladu sa procenom bezbedonosne situacije preduzima preventivne bezbedonosne mere, ažurira bazu podataka o licima lišenim slobode i zaposlenima u Upravi. Obavlja poslove izdavanja službenih legitimacija.