Početna / Organizacija / Odeljenja / Odeljenje za nadzor
Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Odeljenje za nadzor

Vrši nadzor nad radom zavoda, kontroliše planiranje i realizaciju rada svih službi i zaposlenih u zavodima, daje predlog mera za otklanjanje uočenih nepravilnosti, kontroliše njihovo sprovođenje i na osnovu nadzora vrši analizu i procenu funkcionisanja sistema izvršenja zavodskih sankcija. U oblasti prevaspitavanja nadzire realizaciju planova i programa službe za prevaspitavanje, daje predlog mera za otklanjanje uočenih nepravilnosti, nalaže mere za unapređenje i ujednačavanje prakse u vaspitnom radu sa osuđenim licima, nadzire klasifikaciju i reklasifikaiju osuđenih lica i nadzire primenu savremenih dostignuća iz oblasti penologije u pogledu tretmana lica lišenih slobode. Nadzire rad zavoda u oblasti ostvarivanja bezbednosti i organizaciju službe za obezbeđenje i nadzire fizičku i borbenu obučenost zaposlenih u službi za obezbeđenje. Nadzire primenu propisa o uniformi, oznakama, zvanjima, činovima, naoružanju i primeni prinude. Obavlja nadzor nad primenom propisa u radu zavoda i zaštiti prava lica lišenih slobode. Obavlja nadzor nad radom privrednih jedinica, službi za obuku i upošljavanje i radnom angažovanju osuđenih. Vrši nadzor nad materijalno-finansijskim poslovanjem zavoda, nadzire investicije i održavanje objekata, adaptacije, rekonstrukcije, izgradnju i tehničko opremanje zavoda.