Početna / Organizacija / Odeljenja / Centar za obuku zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Centar za obuku zaposlenih

Sprovodi obuku i stručno usavršavanje zaposlenih u Upravi za izvršenje zavodskih sankcija. Centar za obuku sprovodi programe redovne obuke za pripravnike u službi za obezbeđenje, pripadnike službe za obezbeđenje, za zaposlene koji su kandidati za poverenike za izvršenje kazne rada u javnom interesu i uslovne osude sa zaštitnim nadzorom, ostale zaposlene u Upravi i pravosudne stražare. Centar za obuku sprovodi po potrebi proveru psihofizičkih sposobnosti kandidata za prijem u službu obezbeđenja pri Upravi i druge provere.Obuka i usavršavanje sprovodi se kroz osnovne, dopunske i specijalističke kurseve, kao i ostale oblike obučavanja.