Početna / Ustanove za izvršenje krivičnih sankcija / Okružni zatvori / Okružni zatvor u Novom Sadu / Aktivnosti
Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Okružni zatvor u Novom Sadu - privredne aktivnosti

Privredna jedinica « Novi putevi » posluje u okviru Okružnog zatvora u Novom Sadu. Rad se odvija preko pogona Betonjerka i Kartonaža, a u okviru Betonjerke posluje i ekonomija koja se pretežno bavi stočarstvom i proizvodnjom ratarskih i povrtarskih kultura.

Pogon Betonjerka bavi se proizvodnjom betonske galanterije za čiju izradu poseduje neophodu mehanizaciju i stručni kadar – instruktore koji obučavaju lica lišena slobode za rad i izradu betonske galanterije (armirani stubovi, ivičnjaci natur obrade i beli, behaton ploče, kugle, betonski blokovi, trotoarne ploče ...).

Pogon Kartonaže izrađuje, prema zahtevima naručilaca najraznovrsniju kartonsku ambalažu. Visoka produktivnost i dugo iskustvo garancija su izuzetnog kvaliteta i povoljnih cena.

Novi putevi PJ Okružnog zatvora
Proleterska 16/A
21000 Novi Sad
Telefoni: 021/ 6411-555 lok-203, i 021/ 6411-420
tel/fah: 6412-313