Početna / Ustanove za izvršenje krivičnih sankcija / Okružni zatvori / Okružni zatvor u Novom Sadu
Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Okružni zatvor u Novom Sadu

AKTIVNOSTI
FOTOGALERIJA
Kontakt:
Proleterska 16a 21000 Novi Sad Tel: 021 6412 420
Brojno stanje lica lisenih slobode: 444


Novi Sad, naselje Klisa, na kraju grada, ul. Proleterska 16a. Zatvor je poluotvorenog tipa.

Zatvor u Novom Sadu osnovan je početkom Dvadesetog veka veka sa sedištem u Dunavskoj ulici, a zgrada je bila povezena sa zgradom suda. Zatvor je 1986. godine dislociran na Klisu, sadašnju adresu. Dotadašnja zgrada zatvora u centru grada postaje Arhiv Vojvodine. U toj zgradi je ostao deo zatvorskog zida kao istorijski spomenik. Osnivač Zatvora je Skupština grada Novog Sada.

Mada je kategorisan kao okružni zatvor poluotvorenog tipa u arhitektonskom smislu predstavlja zatvoreni tip ustanove. Iza visokih betonskih ogradnih zidova sa karaulama i integralnim sistemom video nadzora smeštena su dva slična objekta - jedan za izvršenje mere pritvora i drugi za izdržavanje kazne. Unutar zatvorenog dela zatvora smešteni su prateći objekti: crkva sagrađena 2003. godine, odeljenje za lečenje lica lišenih slobode, pogon za izradu proizvoda od kartona i drugi objekti i sadržaji za upošljavanje osuđenih lica, dok se van ovog dobro obezbeđenog kruga nalazi pogon za izradu betonskih elemenata i betonske galanterije i objekti za uzgoj stoke i živine. Mada po stepenu obezbeđenja i izgledu podseća na kaznenopopravni zavod zatvorenog ili strogo zatvorenog tipa, ipak je po režimu, organizaciji, atmosferi, sistemu pogodnosti i drugim parametrima reč o ustanovi poluotvorenog tipa.

Kapacitet odeljenja za izvršenje mere pritvora projektovan je za smeštaj 164 lica i odeljenja za izdržavanje kazne 140 lica, što ukupno iznosi 304 mesta za smeštaj lica lišenih slobode. Prosečno brojno stanje je 143 osuđena lica, 180 pritvorenih i 20 kažnjenih u prekršajnom postupku.

U okviru Zatvora funkcioniše privredna jedinica "Novi putevi" u čijem je sastavu pogon betonjerke, pogon kartonaže i ekonomija. Pored aktivnosti i radnog angažovanja u privrednoj jedinici osuđena lica se upošljavaju u radnim organizacijama u gradu.