Početna / Ustanove za izvršenje krivičnih sankcija / Okružni zatvori / Okružni zatvor u Kruševcu
Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Okružni zatvor u Kruševcu

FOTOGALERIJA
Kontakt:
Stevana Visokog 37000 Kruševac Tel: 037 418 438
Brojno stanje lica lisenih slobode: 77


Okružni zatvor u Kruševacu je lociran u samom centru grada iza zgrade opštine. Zatvoru se pristupa iz ulice Stevana Visokog. Objekti Zatvora su okrenuti prema glavnoj ulici Mirka Tomića, a sa desne strane je izlaz na Nemanjinu ulicu. Lociran je u stražnjem dvorištu zgrade opštine, a prostor oko njega zatvaraju objekti Doma vojske SCG, zelena pijaca i zgrada pošte.
Okružni zatvor u Kruševcu namenjen je za izdržavanje kazne zatvora do 3 meseca, izvršenje mere pritvora i izvršenje kazne zatvora izrečene u prekršajnom postupku. Kategorisan je kao ustanova poluotvorenog tipa za osuđena i pritvorena lica sa teritorije Rasinskog okruga: Kruševac, Trstenik, Aleksandrovac, Varvarin, Ćićevac i Brus.
Od Uredbe o ustrojstvu okružnih načelstva i glavnim dužnostima načelnika iz 1839. godine Kruševac, postaje središte okruga i od tada u sastavu načelstva postoji i zatvor kao institucija. Prvi pisani tragovi o postojanju zatvora nalaze se u pismu načelnika okruga kapetana Radovana Petrovića upućenog Popečiteljstvu unutarnih dela, datirano 17.03.1844. godine u kojem se navodi neophodnost rekonstrukcije zgrade Zatvora koja je postala neuslovna. Lokacija Zatvora je bila pri Načelstvu i kasnije, posle Drugog svetskog rata Zatvor je dislociran na sadašnju lokaciju gde se nalazila konjušnica.
Do 1974. godine Zatvor je funkcionisao pri Ministarstvu unutrašnjih poslova kada prerasta u "Opštinski zatvor," 1985. godine se defmiše kao "Zatvor u Kruševcu," a od 1989. godine Uredbom o osnivanju zavoda za izvršenje zavodskih sankcija u Republici Srbiji prerasta u Okružni zatvor u Kruševcu.
Ukupan kapacitet Zatvora je projektovan za smeštaj 76 lica lišenih slobode, a prosečno brojno stanje je 20 osuđenih, 32 pritvorena i 5 lica kažnjenih u prekršajnom postupku.
Zatvorsku celinu čine međusobno povezani segmenti koji počinju upravnom zgradom sa tri kancelarije koje se građevinski naslanjaju na kapiju, preko trpezarije i kuhinje do prostorija za smeštaj osuđenih i pritvorenih lica. Pored toga jedan objekat na zatvorskoj ekonomiji (koji zajedno sa terenom pripada Vodovodu Kruševac), koristi se za smeštaj osuđenih lica koja su radno angažovana. Zatvor na svojoj ekonomiji organizuje poljoprivrednu proizvodnju namenjenu isključivo za svoje potrebe. Pored toga osuđeni se radno angažiju u gradu na različitim poslovima.