Početna / Ustanove za izvršenje krivičnih sankcija / Kazneno-popravni zavodi / Otvorenog tipa / Kazneno-popravni zavod u Beogradu - Padinskoj Skeli
Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Kazneno-popravni zavod u Beogradu - Padinskoj Skeli

FOTOGALERIJA
Kontakt:
Zrenjaninski put BB 11000 Beograd Tel: 011 8871 202
Brojno stanje lica lisenih slobode: 202


Zavod se nalazi na dva kilometara od naselja Padinska Skela, putem prema Zrenjaninu. Odvojen je od puta oko 500 metara, i pred-stavlja zaseban kompleks zgrada, kruga i ekonomskog dela. Kazneno-popravni zavod u Beogradu-Padinska Skela je ustanova otvorenog tipa.

Ustanova se do 1998. godine nalazila u sastavu Okružnog zatvora u Beogradu i funkcionisala je kao odeljenje za izdržavanje kazne za osuđena lica do jedne godine, bez obzira na vrstu krivičnog dela i raniju osuđivanost. Budući da nije projektovan za kategoriju osuđenih lica koji treba da izdržavaju kaznu u zavodu otvorenog tipa, arhitektonska rešenja su pratila zahteve za obezbeđenjem i tretmanom kriminogene strukture prethodne kategorije osuđenih. U tom smislu vi-dljive su odvojene građevinske celine za smeštaj višestrukih povratnika, primarao osuđenih lica i lica kažnjenih u prekršajnom postupku.

Od 1998. godine, novom organizacijom kazneno-popravnih zavoda u Republici Srbiji ustanova je počela da funkcioniše kao samostalni zavod otvorenog tipa.
Kapacitet ustanove je projektovan za smeštaj 150, a prosečno brojno stanje iznosi 160 osuđenih lica.

Zavod je situiran na oko 37 hektara zemlje od kojih je 7 hektara zauzeto objektima i ekonomskim delom, a oko 30 hektara je pod obra-divim zemljištem: ribnjakom, voćnjacima, kanalima, plastenicima i putevima. Od objekata postoje dve zgrade paviljona za smeštaj osuđenih lica sa pripadajućom kuhinjom, upravnom zgradom sa dežuraom službom, objektom kotlarnice, dva objekta sa radionicama različite namene (krojačka, stolarska, metalostrugarska), objekat farme tovlje-nika sa prostorom za smeštaj kukuruza, objekat pušnice i magacina i objekat farme koka nosilja u čijem je sklopu i hladnjača kao i smeštajni deo za osuđena lica koja rade na ekonomiji Zavoda.

Zavod proizvodi uglavnom različite poljoprivredne proizvode i to: povrtarske kulture, jaja, živinsko, svinjsko meso i ribu. Takođe je osposobljen za proizvodnju i ugradnju građevinske limarije i dela bravarskih poslova, kao i mogućnosti da izvrši deo opravki automehanike i autolimarije.