Početna / Ustanove za izvršenje krivičnih sankcija / Kazneno-popravni zavod za maloletnike / Kazneno-popravni zavod za maloletnike u Вaljevu
Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Kazneno-popravni zavod za maloletnike u Valjevu

FOTOGALERIJA
Kontakt:
Loznički put bb14000 Valjevo Tel: 014 223 432
Brojno stanje lica lisenih slobode: 242


Ustanova je locirana na pet kilometara od Valjeva na putu Valjevo-Loznica. S jedne strane okružuje je reka Obnica, a s druge šuma i proplanci.
Ova ustanova je specijalizovana za izvršenje kazne maloletničkog zatvora, jedine krivične sankcije koja se može izreći pociniocima krivičnih dela uzrasta od 16 do 18 godina. Kazna maloletničkog zatvora ne može biti kraća od 1 godine niti duža od 10 godina.

Zavod je počeo sa radom 1965. godine, kao namenski koncipirana ustanova za određenu kategoriju počinilaca krivičnih dela. Savezni sekretarijat za unutrašnje poslove u čijoj je nadležnosti bilo izvršenje krivičnih sankcija 1959. godine započinje izgradnju Kazneno-popravnog zavoda za maloletnike, kao specijalizovane ustanove za tretman ove kategorije maloletnika sa teritorije pet nekadašnjih republika SFRJ, izuzimajući Sloveniju.

Kapacitet Zavoda je do 250 mesta, a prosečno brojno stanje je 160 osuđenih i 20 pritvorenih lica.

Svi objekti se nalaze u zatvorenom delu Zavoda, osim istražnog zatvora i farme smeštene u selu Gornja Bukovica. Ovakva arhitektonska rešenja omogućila su permanentnu komunikaciju osuđenih i zaposlenih, jer ne postoje fizička ograničenja i prepreke između njih. Pored paviljona za dnevni boravak i spavanje postoji kuhinja sa trpezarijom, stacionar i ambulanta, kantina, dnevni boravak sa kafeom, dom kulture sa salom od 250 mesta, škola, apartmani za boravak u posebnoj prostoriji sa bračnim drugom, posetna sala, prostorija za verske obrede, magacini, kotlarnica i paviljon sa pojačanim nadzorom.

U privrednoj jedinici proizvode se sanitarni kontejneri, kiosci raznih tipova, portirnice za potrebe službe obezbeđenja, pokretne terenske kućice, kontejneri za potrebe građevinskih firmi i granične prelaze, rekviziti za uređenje dečijih igrališta, sve vrste usluga drvno-prerađivačke struke, metalske i građevinske struke.