Početna / Statistika
Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Statistika

Sistem izvršenja krivičnih sankcija u Republici Srbiji zasniva se na empirijskim i teorijskim osnovama irskog progresivnog sistema, koji je, u raznim modifikacijama, dominantna koncepcija izvršenja sankcija u zemljama sa dugom demokratskom tradicijom i razvijenim penitensijarnim sistemima. Sistem izvršenja sankcija u Republici Srbiji predstavlja zaokruženu celinu u čijem sastavu se nalaze opšte i specijalizovane ustanove za različite kategorije izvršilaca krivičnih dela.

U kazneno-popravnim zavodima u Republici Srbiji nalazi se 8.532 lica lišena slobode, od čega 6.057 osuđenih lica, 1.863 pritvorenih lica i 212 lica kažnjenih u prekršajnom postupku.

Na izvršenju vaspitne mere je 168 maloletnika, a na izdržavanju kazne maloletničkog zatvora se nalazi 35 maloletnika.

U specijalizovanim ustanovama, pored maloletnika, vrši se tretman lica sa merama bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja i ovih lica u specijalizovanoj ustanovi ima 509

U Kazneno popravnom zavodu za žene kaznu izdržava ukupno 187 osuđenih žena u zatvorenom, ,poluotvorenom i otvorenom odeljenju i tretmanu.

U sistemu izvršenja krivičnih sankcija u Republici Srbiji zaposleno je 3.687 lica koji rade sa različitim kategorijama osuđenih i pritvorenih lica. Ovaj odnos između lica lišenih slobode i zaposlenih koji približno iznosi 2:1 svrstava penitensijarni sistem Republike Srbije u red najprogresivnijih sistema u kojima je posebna pažnja posvećena zakonitom, stručnom i humanom tretmanu lica lišenih slobode.

Podaci su za mesec april 2006. godine

Procenat recidivizma u našem sistemu iznosi približno 65%, što je nepovoljna okolnost sa stanovišta resocijalizacije. I pored visokog procenta recidivizma u našem sistemu akcenat je stavljen na izdržavanje kazne u poluotvorenim i otvorenim uslovima i ustanovama. U pogledu broja osuđenih lica u odnosu na ukupnu populaciju naš sistem se uklapa u prosek razvijenih evropskih zemalja. Budući da je koncepcija resocijalizacije dominantna orijentacija u našem penitensijarnom sistemu, tretmanu osuđenika posvećena je posebna pažnja i on je zasnovan na zakonskim, stručnim, naučnim i humanim osnovama. Posebna pažnja je posvećena ostvarivanju i zaštiti prava lica lišenih slobode, pa je u tom kontekstu prisutno nastojanje da se ova oblast normativno uskladi sa evropskim zakonodavstvom.