Početna / Pitanja i odgovori
Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Vesti

 

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija formirala Radnu grupu i donela mere za sprečavanje širenja zaraze novim gripom - 5. novembar 2009. godine

Dodato: 5.11.2009.

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija obrazovao je Radnu grupu za sprečavanje širenja zaraze novog gripa u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija. Zadatak Radne grupe je da aktivno prati sva događanja povodom širenja zaraze novog gripa, vrši potrebne analize stanja, kontaktira sa nadležnim licima Ministarstva zdravlja, Ministarstva unutrašnjih poslova, a po potrebi i drugih državnih organa, kao i da preduzima sve potrebne mere u cilju sprečavanja zaraze. Iz navedenih razloga, a u skladu sa epidemiološkom situacijom u Republici Srbiji, odlaže se korišćenje posebnih prava izvan zavoda za osuđena lica i pravo na boravak u posebnoj prostoriji.

Takođe, posete osuđenim i pritvorenim licima sprovodiće se jedino uz upotrebu zaštitnih maski, pri čemu će zaštitne maske za osuđena i pritvorena lica obezbediti zavodi, a posetioci ovih lica su dužni da sami nabavljaju zaštitne maske, kao i da ih nose od momenta ulaska u zavod. Isto tako, zaposlena lica u zavodima koja su u neposrednom kontaktu sa licima lišenim sloboede dužna su da nose zaštitne maske, koje obezbeđuje zavodi.

U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije u Republici Srbiji pripremeno će se odložiti pravo na posete osuđenim licima, a po potrebi preduzeti i druge mere, u skladu sa merama koje preduzima Ministarstvo zdravlja.

ODLUKA UPRAVE
Preuzmi dokument (doc format)

NAREDBA UPRAVE
Preuzmi dokument (doc format)

UPRAVA ZA IZVRŠENjE
KRIVIČNIH SANKCIJA