Početna / Ustanove za izvršenje krivičnih sankcija / Okružni zatvori / Okružni zatvor u Subotici
Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Okružni zatvor u Subotici

FOTOGALERIJA
Kontakt:
Lenjinov park br. 1 24000 Subotica Tel: 024 525 110
Brojno stanje lica lisenih slobode: 161


Zatvor se nalazi se u centru Subotice nedaleko od same železničke stanice, na adresi Lenjinov park br. 1. Ukupna površina Zatvora iznosi 2491,35m2.
Zatvor je kategorisan kao ustanova poluotvorenog tipa namenjena za izdržavanje kazne do tri meseca i izvršenje mere pritvora.

Zatvor u Subotici izgrađen je pre više od 100 godina. Naime, Zatvor datira još od 1880. godine. U vreme Austro-Ugarske vladavine pripadao je županiji Bac-Bodrog. Za vreme Drugog svetskog rata bio je premešten u jedan deo "Gradske kuće" (1945-1946), a zatim vraćen u zgradu gde se i danas nalazi.

Po arhitekturi vidljivo je da je zgrada namenski rađena, ali je primenjen mešoviti stil, sudeći po kombinaciji arhitektonskih rešenja.

Zatvoreni deo za izvršenje mere pritvora i realizacuju zatvorenog tretmana za osuđena lica sagrađen je tako da su prostorije za smeštaj lica lišenih slobode naslonjene na spoljni zid Zatvora kojima se pristupa preko galerije na dva nivoa, što je karakteristika pensilvanijskog stila gradnje, ali su prostorije koncipirane za grupni smeštaj. Pored ovih prostorija postoje prostorije za individualni smeštaj, prostorija za izdvajanje suicidalnih i violentnih osuđenika, prostorije za kolektivne aktivnosti osuđenika i sl. Spada u grupu zatvora koji četvorougonim rasporedom zgrada stvara prostor za šetalište lica lišenih slobode. Četvorougaonu strukturu ne čine objekti koji su u vlasništvu Zatvora, već jedan deo pripada Sekretarijatu unutrašnjuh poslova, a drugi civilnom stambenom kompleksu. Prosečno brojno stanje je 38 osuđenih, 30 pritvorenih i 10 lica kažnjenih u prekršajnom postupku.

Pored objekta u Subotici, Okružni zatvor raspolaže sa objektima koji se nalaze na Paliću, Tuk ugarnice bb. Reč je o manjoj celini sa zgradom bivšeg šobleher salaša. Od objekata za stoku izgrađeni su ovčarnik, prasilište, tovilište, objekat za uzgoj svinja, koke nosilje, plastenički kompleks od 800m2.

Osuđena lica su radno angažovana na režijskim poslovima i ekonomiji Zatvora.