Početna / Ustanove za izvršenje krivičnih sankcija / Okružni zatvori / Okružni zatvor u Čačku
Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Okružni zatvor u Čačku

FOTOGALERIJA
Kontakt:
Cara Dušana 32000 Čačak Tel: 032 340 016
Brojno stanje lica lisenih slobode: 72


Zgrada Zatvora se nalazi u ulici Cara Dušana, okružena sa istočne strane zgradom starog Načelstva, a sa zapadne strane privatnim stambenim zgradama koje "izlaze" na ulicu Kralja Petra. Sa severne strane nalazi se zgrada SUP-a Čačak, a sa južne strane nalaze se stambeni objekti koji "izlaze" na Karađorđevu ulicu.

Zatvor je kategorisan kao ustanova poluotvorenog tipa za izvršenje kazne zatvora do tri meseca i izvršenje mere pritvora.

Prema dostupnoj istorijskoj građi Zatvor u Čačku datira iz prve polovine 19 veka. Sadašnja zgrada Zatvora izgrađena je oko 1875. godine, a poslednja rekonstrukcija je izvršena 1995. godine. Međutim, u istorijskom arhivu nailazimo na dokumenta koja govore da je planirana izgradnja Zatvora već 16. maja 1838. godine. Dokument pod nazivom "Trošak para kancelariji za građenje apsane u Knjaž. Serbskom Magistratu Okružja čačanskog, po rešenju Sovjeta od 16. maja 1838. godine"ne precizira lokaciju zidanja i izgled zatvora, ali se pretpostavlja da je zgrada zidana na mestu današnje lokacije Zatvora, jer je građena za potrebe magistrata (suda) Okružja čačanskog. Objekti u to vreme građeni nisu bili u većoj meri bezbedni, pa se dešavalo da apsenici iste provaljuju i beže iz njih. O tome govori i dokument "Utvrđivanje apsane u Čačku zbog begstva apsenika. "Takođe se iz izveštaja dr Stevana Trenčinija, okružnog fizikusa (lekara) za čačanski okrug iz 1860. godine mogu naći opisi uslova apsane u kojima borave apsenici.

Projektovan je kapacitet za smeštaj 60 pritvorenih i 40 osuđenih lica. Prosečno brojno stanje je 22 osuđena, 50 pritvorenih i 9 kažnjenih u prekršajnom postupku.

Zgrada Zatvora je u obliku ćiriličnog slova "P," sa hodnicima sa spoljne strane, dok su zatvorske sobe okrenute ka unutrašnjosti, gde
prozori "gledaju" u šetalište. Zgrada je sazidana od čvrstog materijala sa 14 soba različitog kapaciteta (od 4 do 8 lica) i sa mokrim čvorom u svakoj sobi. Rešetkama u hodniku osudenički deo je odvojen od pritvoreničkog dela. U unutrašnjosti zatvorske zgrade nalaze se prostorije dežurae službe, matične evidencije, kao i kupatila za lica lišena slobode. Sa prednje strane zgrade nalazi se dvorište gde je uz zgradu dozidan aneks koji se sastoji od kancelarije upravnika, posebne prostorije i kancelarije službe za opšte poslove. Sa južne strane zgrade nalazi se pomoćni objekat u čijem sastavu je kuhinja, dnevni boravak za osuđena lica, kotlarnica, vešeraj i magacin.

Okružni zatvor u Čačku poseduje ekonomiju u površini blizu 4 ha na kojoj se uzgajaju žitarice za stočnu ishranu kao i povrće za potrebe zatvorske kuhinje.