Početna / Ustanove za izvršenje krivičnih sankcija / Kazneno-popravni zavodi / Otvorenog tipa / Kazneno-popravni zavod u Šapcu
Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Kazneno-popravni zavod u Šapcu

FOTOGALERIJA
Kontakt:
Šipurske livade 15000 Šabac Tel: 015 370 089
Brojno stanje lica lisenih slobode: 115


Zavod se nalazi na devet kilometara od gradskog jezgra, pored lokalnog puta Šabac - Radovašnica, u okviru prigradskog naselja Šipurske livade.
Kazneno-popravni zavod u kojem se izdržava kazna zatvora do jedne i jedna godina, a izuzetno do tri godine za primarno osuđene.

Posle Drugog svetskog rata ustanova funkcioniše u okviru Sekretarijata unutrašnjih poslova, a od 1968. godine kao ustanova u okviru Opštinskog suda u Šapcu. Od 1974. godine postaje međuopštinski zatvor, a od 1995. godine funkcioniše kao samostalna ustanova pri Ministarstvu pravde Republike Srbije. Uredbom Vlade Republike Srbije o osnivanju zavoda za izvršenje zavodskih sankcija u Republici Srbiji 1998. godine ustanova dobija status kazneno-popravnog zavoda otvorenog tipa.

Kapacitet Zavoda projektovan je za smeštaj 180 osuđenih i 80 pritvorenih lica. Prosecno brojno stanje je 90 osuđenih, 48 pritvorenih i 7 kažnjenih u prekršajnom postupku.

Zgrada za izvršenje mere pritvora je izgrađena 1974. godine, a 1990. godine su završeni radovi na rekonstrukciji postojeće i izgradnji zgrade za smeštaj osuđenih lica, čime je postignuta jedinstvena arhitektonska celina. Za obavljanje svakodnevnih aktivnosti osuđenicima je na raspolaganju trpezarija sa 70 mesta, biblioteka, koja pored šest dnevnih časopisa nudi 3.000 naslova odabranih dela domaće i strane književnosti, sportski teren za mali fudbal i odbojku, šetalište sa telefonskom govornicom, ambulanta uz stalno angažovanje medicinskog tehničara i radno angažovanje lekara, komfome sobe, zajedničke prostorije i drugi objekti i sadržaji tretmana koji ovaj Zavod čine modernom ustanovom za resocijalizaciju osuđenika.

Dvorišni prostor i obradive površine čine fizičku celinu, a u ograđenom kragu ustanove su i objekti zavodske ekonomije. Ustanova raspolaže sopstvenom infrastrukturnom rnrežom, koja joj omogućuje da funkcioniše kao nezavisna celina.

Zavod nema registrovanu privrednu jedinicu, ali raspolaže sa 24 hektara obradive zemlje, čijom obradom se stvaraju mogućnosti za snabdevanje zavodske kuhinje neophodnim namirnicama, a ostvareni viškovi se prodaju na otvorenom tržištu.

Zavod nema registrovanu privrednu jedinicu, ali raspolaže sa 24 hektara obradive zemlje, čijom obradom se stvaraju mogućnosti za snabdevanje zavodske kuhinje neophodnim namirnicama, a ostvareni viškovi se prodaju na otvorenom tržištu.